ผู้จัดทำ

นางสาวเพชรฎาภรณ์ บุตรดา(ครูพลอย)

โรงเรียนบ้านหนองสลุด อ.มะขาม จ.จันทบุรี

Email: retrorian_retrospect_ploy@hotmail.com

Facebook: http// www.facebook.com/ployichitan

IDLINE:ployichitan

โรงเรียนบ้านหนองสลุด 39/1 ม.5 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150